ມາອ່ານ ປະຫວັດລູກສອນໄຟ ລູກທີ 2 ທີ່ຫະຫານຫວຽດນາມ ໄດ້ແກ່ ມາປະໄວ້ຢູ່ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອຫຍັງ ?

ລູກສອນໄຟ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສົມບູນ (ປ່າອຳ) ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງອັດຕະປື ປະມານ 31km. ເປັນລູກສອນໄຟ ຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດຜະລິດ ແບບ 11 DMP 912, ກອງກຳລັງທະຫານຫວຽດນາມ ໄດ້ແກ່ມາດ້ວຍລົດຫວອດ ເຂົ້າມາປະເທດລາວຕາມເສັ້ນທາງເລກ 09 ຜ່ານເມືອງພິນ, ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລ້ວເຂົ້າເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ, ຂ້າມນ້ຳເຊກອງ ຜ່ານບ້ານບາກ ເມືອງກະລຶມ, ຂຶ້ນເມືອງດາກຈຶງ ລົງຫາທົ່ງເຫຼັກ ແລະ ລົງບ້ານກະຊັງກາງ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ເຂົ້າບ້ານນ້ຳ ຫຽງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ລົງຫາບ້ານປາກເປາະ ຫາ ບ້ານມີໄຊ ແລວ້ມາຈອດພັກນອນຄືນ ຢ່ປ່າດົງປະອໍ ອັນຕຶບໜາ ແຫ່ງນີ້ ໃນວັນທີ່ 8 ເດືອນມັງກອນ ປີ1974.

 

ເປັນລູກສອນໄຟລູກທີ່ 2 ທີ່ສືບຕໍ່ເຄື່ອນເຂົ້າໄປສູ່ພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ ເພື່ອປົດປ່ອຍໄຊງ່ອນ. ບັງເອີນໃນຄືນນັ້ນ ກອງທັບຫວຽດນາມມີປະມານ 1.000 ກວ່າຄົນ ທີ່ນອນພັກຢູ່ນີ້ ໄດ້ຮັບຂ່າວມາວ່າ: ພາກໃຕ້ຫວຽກນາມ (ໄຊງ່ອນ) ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ, ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຮ່ອງຮອຍອະນຸສອນສົງຄາມ ໃນສະໝາມການປະຕິວັດປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດສົງຄາມອິນດູຈິນມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ໄດ້ເຫັນຈົນຮອດທຸກວັນນີ້.

ຂໍ້ມູນ: ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງຊານໄຊ