ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ສັ່ງຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວ ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ຍຶດດິນປະຊາຊົນ

ບໍລີສັດມີສີດອຳນາດສ່ຳໃດ ມາຢືດດີນປະຊາຊົນລາວ? ເຊື່ອວ່າພັກ ແລະ ລັດ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເປັນທຳຕໍ່ ປະຊາຊົນລາວ ການປົກຄອງເປັນທີ່ນັບໜ້າຖືຕາຂອງປະຊາຊົນລາວ ເພີ່ນຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ກະທຳຜິດຢູ່ເໜືອກົດໝາຍແນ່ນອນ ກໍ່ຕ້ອງເບີ່ງຫຼັກຖານວ່າແມ່ນໃຜຈະຜິດ ຫຼື ຖືກ ເຊັ່ນເລື່ອງນີ້ກໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ມີອຳນາດຕັດສິນ ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳທັງສອງຝ່າຍ

ແມ່ຢິງລາວໄດ້ອອກມາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຢ່າງກ້າຫານ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພັກ-ລັດ ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມເປັນທຳຈາກສຽງແມ່ຢິງລາວຄົນນີ້ ແລະ ຍັງມີຄຳຖາມຈາກໃຈອີກວ່າ :

ແຜ່ນດີນລາວມີເພື່ອໃຫ້ແຕ່ພວກມີອີດຕີພົນສູງ ແລະ ພວກມີເງີນຫຼາຍບໍ່?

ວິດີໂອຈາກ : MetKham Thepphavong