ແຈ້ງການ! ກ່ຽວກັບການເຂົ້າອອກເຂດເສດຖະກິດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ

ແຈ້ງການ
ເຖິງ:ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ,ຜູ້ປະກອບການ,ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ,ກ່ຽວກັບການເຂົ້າອອກເຂດເສດຖະກິດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ

1/ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ຈະເຂົ້າ-ອອກ ເຂດເສດຖະກິດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທຸກໆຄັ້ງຕ້ອງແຈ້ງບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອຮັບຊາບ. (ສ່ວນພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍທີ່ມາຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດຈັດສັນຊົ່ວຄາວແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ການໂຈະມາຂາຍເຄື່ອງຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການສະບັບໃໝ່).

2/ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າ-ອອກແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຄວາມເຫັນດີ ຈາກຄະນະຄຸ້ນຄ້ອງສະພາບໍລິຫານ ຂສພຄ.
3/ໃນໄລຍະເວລານີ້ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະກອນ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງກ່ອນ .

4/ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ອາໃສ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ໃນເຂດ ຕ້ອງມີສະຕິສູງຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດປອດອັກເສບ COVID-19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທຸກໆຄັ້ງເມື່ອອອກຈາກບ່ອນພັກອາໃສ.