ແຂວງຫົວພັນ ເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 80 ຕື້ກວ່າກີບ

ປີ 2020 ນີ້ແຜນເກັບລາຍຮັບມອບເຂົ້າງົບປະມານ ທັງໝົດທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ຈໍານວນ: 118.595,53 ລ້ານກີບ, ຫຼື ເທົ່າກັບ 3,59% ຂອງ GDP (GDP ປີ 2020 = 3.302,26 ຕື້ກີບ) ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 11 ເດືອນ ປີ 2020 ເກັບລາຍຮັບໄດ້ ທັງໝົດ: 80.422,96 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 67,81% ຂອງແຜນດັດແກ້.

ທ່ານ ຫົງທອງ ຈັນທາຈິດ ກຳມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງຫົວພັນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງຫົວພັນ ຊຸດທີ I ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2020 ແມ່ນເປັນປີມ້ວນທ້າຍຂອງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຊຶ່ງເປັນແຜນສູ້ຊົນສູງສຸດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2020 ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປໃນເງື່ອນໄຂ ທີ່ສະພາບເສດຖະກິດ ທົ່ວປະເທດ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຍັງມີບັນຫາຫຼາຍດ້ານ ທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບ ມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ:

ຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ມີການສັ່ງປິດດ່ານປະເພນີ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນຫຼຸດລົງ. ໃນປີ 2020 ນີ້ ແຜນເກັບລາຍຮັບ ມອບເຂົ້າງົບປະມານ ທັງໝົດທົ່ວແຂວງ ຈໍານວນ: 118,59 ຕື້ກວ່າກີບ, ຫຼື ເທົ່າກັບ 3,59% ຂອງ GDP (GDP ປີ 2020 = 3.302,26 ຕື້ກີບ) ໃນນັ້ນ 11 ເດືອນເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ທັງໝົດ: 80,42 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 67,81% ຂອງແຜນດັດແກ້, ລາຍຮັບແບ່ງອອກເປັນ 2 ພູດ ຄື:

ລາຍຮັບພູດສູນກາງ ແຜນການ ທັງໝົດ 34,49 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຕິບັດ 11 ເດືອນໄດ້: 25,83 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 75,34% ຂອງແຜນດັດແກ້, ເຊິ່ງລາຍຮັບພູດສູນກາງ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຕິບັດໄດ້: 24,53 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 72,50% ຂອງແຜນດັດແກ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຕິບັດໄດ້: 1,30 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 285,64% ຂອງແຜນດັດແກ້;

ລາຍຮັບພູດ ຂອງແຂວງ ແຜນການ ທັງໝົດ 84.300 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດ 11 ເດືອນໄດ້: 54,58 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 64,75% ຂອງແຜນດັດແກ້, ຊຶ່ງລາຍຮັບຂອງແຂວງໄດ້ມາຈາກພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຕິບັດໄດ້: 51,43 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 65,95% ຂອງດັດແກ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາສີ-ສ່ວຍສາອາກອນ ປະຕິບັດໄດ້: 3,14 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 49,96% ຂອງດັດແກ້.