ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ..!!!ຂ່າວດີ ທຶນຮຽນວິຊາຊີບຟຣີ ສຳລັບນັກຮຽນຂາດເຂີນບໍ່ຈົບມັດທະຍົມ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍໂຄງການລາວ029

#ຂ່າວດີ ທຶນຮຽນຟຣີ ມີຈຳນວນຈຳກັດ ສະຫມັກກ່ອນມີໂອກາດກ່ອນ
ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍໂຄງການລາວ029
ສະຫມັກໄດ້ແຕ່ວັນທີ 20.11.20 ຫາ 15.12.20 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
ໂອກາດດີໆບໍ່ມີຕະຫລອດ ປິດຮັບວັນທີ 16.12.2020 ເທົ່ານັ້ນ

ຢໍ້າບໍ່ສະດວກຕອບອິນບ໋ອກແລະຄອມເມັ້ນຖ້າສົນໃຈອ່ານເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າມາພົວພັນທຶນດ້ວຍໂຕເອງເທົ່ານັ້ນມາແຕ່ໂຕແລະຫົວໃຈ ຢາກເຮັດວຽກໃນອາຊີບນີ້ແທ້ ເຮົາຍິນດີຊ່ວຍທຸກທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອກາດ1.ສາຂາ ວິຊາແຕ່ງອາຫານ 25 ທຶນ

ສາຂາ ການໂຮງແຮມ 20 ທຶນ
2.ສາຂາ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 20 ທຶນ3.ຮຽນໄລຍະ3ເດືອນ ຈົບໄປໄດ້ໃບປະກາດຊັ້ນຕົ້ນ ຮຽນຫມົດມື້ແຕ່ເຊົ້າ ຫາ ຄໍ່າ#ເອກະສານປະກອບການຮຽນ

1. ໃບປະກາດປະຖົມ !ຕ້ອງກົງກັນກັບສຳມະໂນຄົວ! ກ໋ອບປີ້ສີ 2ໃບ
2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 2ໃບ
3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວກ໋ອບປີ້ສີ 3ຊຸດ
4. ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວ 2 ໃບ

5. ຮູບຖ່າຍຂະຫນາດ 3×4 6ໃບ#ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກຮຽນທຶນ
ສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ
ອາຍຸ 18-30 ປີ
ຄອບຄົວຂາດເຂີນທຶນສົ່ງເສີມການຮຽນ
ບໍ່ເຄີຍຮຽນວິຊາຊີບໃດໆມາກ່ອນ

ມີພາຫະນະທຽວການ (ຢໍ້າຕ້ອງມີພາຫະນະເພື່ອໃຊ້ໄປເຮັດວຽກຫລັງຮຽນຈົບ )
ສຸຂະພາບຕ້ອງແຂງແຮງສົມບູນ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຊໍ່າເຮື້ອ#ສິ່ງທີ່ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບ
ມີເບັ້ຍລ້ຽງ 800.000/ເດືອນ
ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນຟຣີ

ມີປະກັນສຸຂະພາບ ໄລຍະຮຽນເຈັບເປັນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ
ຄ່າເດີນທາງ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະການຮຽນ
ຫໍພັກຟຣີ ທຸກຄົນຕ້ອງນອນຫໍພັກເພາະເຮົາມີສອນ
ເຄື່ອງບ່ອນນອນ1ຊຸດ

ເຄື່ອງແບບ 2 ຊຸດ# ພິເສດມີສອນພາສາອັງກິດທົ່ວໄປແລະວິຊາສະເພາະໃຫ້ພາກຄໍ່າສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ເອົາໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ 021540545 & 021261566