ຢາດີຊ່ວຍບອກຕໍ່…!!! ຜັກຂົມກະເດົາ ເປັນຢາດີຊ່ວຍປົວມະເຣັງ ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້

ແຊຣເອົາບຸນ ທາງລອດສຳລັບຜູ້ເປັນມະເຮັງ. ​ໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄດ້ນຳສະເໜີວິີທີການຮັກສາ ມະເຮັງເຕົ້ານົມແບບໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ພືດພື້ນບ້ານທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ດຣ ສາຍຝົນ ພູນສະຫວັນ ຫົວໜ້າສະມາຄົມມະເຮັງເຕົ້ານົມລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ວິທີການດັ່ງກ່າວຖືກວິໄຈໂດຍແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃຕ້ໂຄງການກວດຫາພະຍາດມະເຮັງເຕົ້່ານົມ ແລະ ໜີ້ວ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຈາກພະຍາດມະເຮັງ ໂດຍການຊອກ ວິໄຈ ແລະ ທຳການຮັກສາພະຍາດແຕ່ຫົວທີ.

ໃນປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ມີແມ່ຍິງປະມານ 200 ຄົນມີເຕົ້່ານົມຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງມີແພດສັນນິຖານວ່າແມ່ນມະເລັງເຕົ້່ານົມ, ທ່ານໝໍຍັງລາຍງານອີກວ່າ ມີຄົນເຈັບທີ່ເປັນມະເລັງເຕົ້ານົມ 27 ຄົນໃນຈຳນວນ 200 ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັກສາຈົນຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ

ໂດຍການກິນຜັກກະເດົາເປັນປະຈຳ ເຊິງຄົນເຈັບເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັກສາກວດພົບພະຍາດ ແລະ ແຕ່ຫົວທີ.
ນອກນັ້ນ, ການກີນຜັກກະເດົາທຸກມື້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ປົວມະເຮັງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ສຳລັບສາວສາວໆທົ່ວໄປກິນກັນມະເຮັງໄວ້ແນ່ເດີ.

ສິ່ງດີໆ​ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດເຮົາແບບນີ້ຄວນແຊຮ໌ໄວ້ແທ້ໆ ເພື່ອໃຫ້ພີ່ໃຫ້ນ້ອງ ໃຫ້ລູກໃຫ້ຫລານ ໄດ້ຮູ້ໄດ້ໃຊ້ເປັນຄວາມຮູ້ມານຳໃຊ້ປົວໂລກມະເຣັງໃນຍາມທີ່ມີຜູ້ປ່ວຍ.​


ຂໍ້ມູນ​ຈາກ: ລາວ360ອົງສາ