ສະຫນາມບິນສຸດແປກແຫ່ງດຽວໃນໂລກທີ່ໃຫ້ເຮືອບິນໃຊ້ຖະຫນົນຮ່ວມກັບລົດ

ຍິບຣອລຕາຣ ເປັນສະຖານທີ່ຂອງຣັນເວທີ່ແປກ ແລະມີພຽງແຫ່ງດຽວໃນໂລກ! ຣັນເວທີ່ໃຊ້ໃນການບິນຂື້ນ-ບິນລົງຂອງເຮືອບິນ ຕັດກັບຖະຫນົນທີ່ລົດຂອງປະຊາຊົນປ່ຽນກັນແລ່ນຜ່ານຈົນກາຍເປັນເອກກະລັກຈາກຄວາມຈຳກັດຂອງພື້ນທີ່


ສະຫນາມບິນນານາຊາດຍິບຣອລຕາຣ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ດິນແດນຊື່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງອັງກິດ ເຄີຍເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງສະເປນມາກ່ອນ ເກາະຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນຄາບສະຫມຸດໄອບີເຣຍ ມີຂະຫນາດພຽງ 6.5 ກິໂລຕາແມັດ ແລະເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງຖານທັງອາກາດຂອງອັງກິດໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ 2 ທີ່ຖືກດັດແປງໃຫ້ເປັນສະຫນາມບິນ ຣັນເວຂອງສະຫນາມບິນແຫ່ງນີ້ຖືກໃຊ້ງານສອງລັກສະນະຄືເປັນຣັນເວຂອງສະຫນາມບິນ ແລະໃຊ້ເປັນຖະຫນົນສາຍຫລັກໃນການເດີນທາງໄປຍັງຊາຍແດນຂອງປະເທດສະເປນ ໂດຍເມື່ອເຮືອບິນຕ້ອງການໃຊ້ຣັນເວເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫນາມບິນຈະປະສານໄປຍັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫຼວດເພື່ອປະກາດປິດການໃຊ້ຖະຫນົນ ແລະໃຊ້ໄມ້ກັ້ນລົດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຣັນເວໃຫ້ເຮືອບິນລົງຈອດຫລືບິນຂື້ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີລົດແລ່ນຜ່ານ ຈົນກະທັ້ງທຸກຢ່າງຮຽບຮ້ອຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເປີດໃຫ້ລົດໃຊ້ຖະຫນົນເສັ້ນດັງກ່າວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ


ແມ່ນວ່າສະຫນາມບິນແຫ່ງນີ້ຈະເບິ່ງຄືມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະວຸ້ນວາຍຫລາຍແຕ່ສະຫນາມບິນແຫ່ງນີ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນຫລາຍກວ່າ 4.000 ຖ້ຽວບິນຕໍ່ປີ ນັບເປັນສະຫນາມບິນພຽງແຫ່ງດຽວໃນໂລກທີ່ເຮືອບິນໃຊ້ຖະຫນົນບາງສ່ວນຮ່ວມກັບລົດ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ລົດແລ່ນຕັດຜ່ານຣັນເວແບບໄດ້ປົກກະຕິສາເຫດຫລັກມາຈາກເກາະແຫ່ງນີ້ມີຂະຫນາດນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຣັນເວກິນພື້ນທີ່ຖະຫນົນເສັ້ນທາງຫລັກຂອງເກາະໄປ ປະຈຸບັນສະຫນາມບິນແຫ່ງນີ້ໃຫ້ບໍລິການສາຍບິນຈາກລາຊະອານາຈັກ-ຍິບຣອລຕາຣ ແລະຍັງຖືກຈັດໃຫ້ເປັນຫນື່ງໃນສະຫນາມບິນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກອີກດ້ວຍ