ຫມູ່ບ້ານຊາວປະມົງຮ້າງໃນຈີນ

ຈາກຊຽງໄຮ້ໄປທາງຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ປະມານ 40 ໄມລ ມີເກາະນ້ອຍໆ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Shengshan ຕັ້ງຢູ່ເທີງທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຄັ້ງຫນື່ງເຄີຍເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງຫມູ່ບ້ານ Houtouwan ຫມູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ທີ່ປະຈຸບັນນີ້ກາຍມາເປັນສີຂຽວຈາກບັນດາພືດນານາພັນທີ່ເຂົ້າຍຶດຄອງແທນທີ່ອາລິຍະທຳ

ໃນປີ 1990 ຫມູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ມີຊາວປະມົງອາໄສຢູ່ຫລາຍເຖິງ 2.000 ຄອບຄົວ ແຕ່ແລ້ວໃນວັນຫນື່ງສະຖານະການກໍ່ເລີ່ມປ່ຽນໄປເມື່ອຊາວປະມົງເທີງເກາະບໍ່ອາດສູ້ກັບການປະມົງຂະຫນາດໃຫ່ຍຂອງຊຽງໄຮ້ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນປະຊາຊົນເທີງເກາະເຫຼົ່ານີ້ຈື່ງຄ່ອຍໆ ຍ້າຍເຂົ້າໄປອາໄສ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫ່ຍແທນເພື່ອຊີວິດທີ່ດີກວ່າ ແລະເມື່ອເວລາຜ່ານໄປສິບປີທັງເກາະກໍ່ກາຍເປັນສີຂຽວ ຜົນຈາກການທີ່ເກືອບບໍ່ມີມະນຸດອາໄສຢູ່


ບ້ານເຮືອນຫລາຍສິບຫລັງທີ່ຫັນຫນ້າອອກສູ່ທະເລກາຍເປັນສີດຽວກັນກັບທັດສະນີຍະພາບຂອງພູເຂົາ ຝາເຮືອນບາງສ່ວນພັງທະລາຍລົງຈາກຮາກພືດທີ່ຊອນໄຊໄປທົ່ວ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງຄົງມີຮ່ອງຮອຍບາງຢ່າງທີ່ບົ່ງບອກວ່າສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເຄີຍເປັນຫມູ່ບ້ານຂອງຊາວປະມົງ ທຸກມື້ນີ້ມີຄົນອາໄສຢູ່ເທີງເກາະແຫ່ງນີ້ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດສິບຄົນ ແຕ່ແທນທີ່ພວກເຂົາຈະຫາປາເຊັ່ນບັນພະບູລຸດ ພວກເຂົາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທຳມະຊາດດ້ວຍການເປີດເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະຂາຍເຄື່ອງຂອງແກ່ຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຊົມ

ສຳລັບການເດີນທາງ ຈາກຊຽງໄຮ້ສາມາດນັ່ງເຮືອເຟີຣີ່ມາຍັງເກາະ ແຫ່ງນີ້ ຈາກນັ້ນຂື້ນແທັກຊີ່ມາຍັງຫມູ່ບ້ານຊາວປະມົງ ຊື່ງກ່ອນເຖິງຈະມີວັດຂະຫນາດໃຫ່ຍເປັນແລນມາຣຄໃຫ້ສັງເກດ ນອກເຫນືອຈາກຈະໄດ້ຊົມຄວາມງາມຂອງທຳມະຊາດເທີງເກາະແລ້ວ ຊາວບ້ານຍັງຂາຍອາຫານທະເລອີກດ້ວຍ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າບໍ່ສາມາດເຂົ້າພັກໃນບ້ານເຮືອນແຕ່ລະຫລັງໄດ້ແມ່ນວ່າມັນຈະຖືກຖິ້ມຮ້າງກໍ່ຕາມ ຫາກຕ້ອງການຫາທີ່ພັກໃຫ້ເດີນທາງໄປຍັງຫມູ່ບ້ານຂ້າງຄຽງແທນ