ບ້ານດິນຖູ່ໂຫລວ ມໍລະດົກໂລກແຫ່ງຝູຈ້ຽນ

ເບິ່ງຈາກມຸມມອງທາງອາກາດນີ້ບໍ່ແມ່ນໂດນັທຂະຫນາດໃຫ່ຍ ແຕ່ຄືກຸ່ມອາຄານຮູບຊົງວົງແຫວນທີ່ສ້າງຈາກໄມ້ ແລະດິນ ນີ້ຄືຫມູ່ບ້ານດິນຖູ່ໂຫລ່ວ ຊື່ງຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງມົນທົນຝູຈ້ຽນ ປະເທດຈີນ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກໂດຍອົງການຢູເນສໂກ ແລະເປັນຈຸດຫມາຍການເດີນທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫລັງໄຫລມາຊົມຄວາມແປກ ແລະຄວາມຍິ່ງໃຫ່ຍຂອງບ້ານດິນໃນທຸກປີ


ຖູ່ໂຫລວເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງສັດຕະວັດທີ່ 15-20 ພາຍໃນປະກອບດ້ວຍເຮືອນຈາກຫລາຍໆ ຄອບຄົວລວມກັນ ປະມານຜູ້ອາໄສຮ້ອຍຄົນຄໍ່ຫນື່ງຖູ່ໂຫລວ ໂດຍກຳແພງຫລັງບ້ານຂອງແຕ່ລະຫລັງຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກຳແພງຂອງຖູ່ໂຫລວດ້ວຍກຳແພງເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຈາກໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງບໍ່ວ່າຈະເປັນດິນ ຫີນ ໄມ້ຫລືທ່ອນໄມ້ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫ່ຍຈາກຜູ້ຮຸກຮານ ທັງຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນໃນພູມມີພາກນີ້ອີກດ້ວຍ