ຊຸນວູ ຜູ້ຂຽນຄຳພີຍຸດທະສາດທີ່ທົ່ວໂລກໃຫ້ການຍອມຮັບ

ຊຸນວູ ຄືຊື່ຂອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານຜູ້ໂດ່ງດັງໃນປະຫວັດສາດຈີນ ມີຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງ 400 ປີກ່ອນ ຄສ ທ່ານຄືຜູ້ຂຽນຕຳລາພິໄຊສົງຄາມຊຸນຈື ຕຳລາພິໄຊສົງຄາມທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບມາຕັ້ງແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແລະບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຊາວຈີນເທົ່ານັ້ນທີ່ໃຫ້ການຍອມຮັບໃນຕຳລາພິໄຊສົງຄາມຫົວນີ້ ແຕ່ຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກຕ່າງໃຫ້ການຍອມຮັບເຊັ່ນກັນ ເມື່ອຕຳລາພິໄຊສົງຄາມຊື່ງຖືກຂຽນໂດຍຊຸນວູ ມີອິດທິພົນຕໍ່ການວາງແຜນກົນລະຍຸດທາງທຸລະກິດຫລືກະທັ່ງອິດທິພົນເຊິງຍຸດທະສາດທາງການທະຫານໃນສະໄຫມກ່ອນເປັນຢ່າງຫລາຍ

ໂດຍຕຳລາພິໄຊສົງຄາມຂຸນຈື ແບ່ງເປັນ 13 ບົດ ທັງນີ້ຫລັກຄຳສອນຂອງຊຸນວູບໍ່ໄດ້ຂຽນເພື່ອໃຊ້ໃນສະຖານະການໃດສະຖານະການຫນື່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄຳສອນທັງຫມົດຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກສະຖານະການ ຊື່ງກົງກັບເຈດຕະນາລົມທີ່ຊຸນວູພະຍາຍາມສອນຜູ້ຄົນທີ່ອ່ານຕຳລາພິໄຊສົງຄາມຂອງຕົນເອງວ່າ ຍຸດທະສາດບໍ່ແມ່ນການວາງແຜນເພື່ອລົງມືທຳພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຄວນຕອບສະຫນອງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະສາມາດປັບປ່ຽນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງທັນທ່ວງທີ່ອີກດ້ວຍ

ຢ່າງໃດກໍ່ດີຈາກຫລັກຖານທາງປະຫວັດສາດຍັງພົບວ່າໂຈໂສ, ຂົງເບັ້ງ ແລະຖັງໄທ່ຈົງຮົງເຕ້ ຕ່າງພາກັນໃຊ້ຕຳລາພິໄຊສົງຄາມຊຸນຈື ເປັນແນວປະຕິບັດໃນການໃຊ້ຊີວິດ ລວມໄປເຖິງໃຊ້ຕຳລາພິໄຊສົງຄາມຊຸນຈືໃນການອົບຮົມສັ່ງສອນຜູ້ອື່ນອີກດ້ວຍ ປະຈຸບັນຕຳລາພິໄຊສົງຄາມຊຸນຈື ໄດ້ຮັບການແປຈາກຕົ້ນສະບັບພາສາຈີນເປັນ ພາສາອັງກິດ, ພາສາເຢຍລະມັນ, ພາສາຣັດເຊຍ, ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ພາສາຝຣັ່ງ ແລະໃນພາສາອື່ນໆ ອີກຫລາຍພາສາ ແລະຍັງຄົງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢ່າງຫລາຍໃນທຸກຍຸກສະໄຫມ