ປື້ມບູຮານຈາກເຢຍລະມັນ ເປີດໄດ້ 6 ແບບ ເພື່ອເປັນປື້ມທີ່ຕ່າງກັນ 6 ຫົວ

ປື້ມພິເສດສັນຊາດເຢຍລະມັນທີ່ເຮັດອອກມາໃນສັດຕະວັດທີ່ 16 ຊື່ງມີຄວາມພິເສດບ່ອນທີ່ສາມາດເປີດອ່ານໄດ້ເຖິງ 6 ແບບ ອອກມາເປັນປື້ມທີ່ມີເນື້ອຫາຕ່າງໆກັນໄປຫົກຫົວ
ປື້ມທີ່ເປີດອ່ານໃນຮູບແບບນີ້ຮຽກກັນວ່າ “Dos-à-Dos” ຫລື “Back-to-Back” ຊື່ງເປັນປື້ມທີ່ຈັດຮູບເຫຼັ້ມອອກມາຫລັງຕຳຫລັງກັນເຮັດໃຫ້ອ່ານໄດ້ຫລາຍແບບ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໂດຍສ່ວນຫລາຍແລ້ວປື້ມແບບ “Dos-à-Dos” ຈະມີວິທີເປີດອ່ານພຽງແຕ່ສອງແບບເທົ່ານັ້ນ


ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ຖືກຍຶດຕິດກັນດ້ວຍຂໍໂລຫະ ແລະການອ່ານປື້ມແຕ່ລະຫົວຈະເຮັດໄດ້ໂດຍການປົດຂໍກ່ຽວທີ່ຈຳເປັນໃນການເປີດປື້ມດ້ານນັ້ນໆ ອອກ ຊື່ງນັບເປັນງານສີມືທີ່ຫາຍາກຫລາຍໆຈາກສະໄຫມບູຮານເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້


ໂດຍໃນປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະເປັນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບສາສະຫນາທີ່ເຄີຍມີການຕີພິມໃນເຢຍລະມັນໃນຊ່ວງປີ 1550-1570 ຊື່ງແມ້ວ່າການຈັດພິມແບບພິເສດຈະເຮັດໃຫ້ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ອ່ານໄດ້ຍາກຢູ່ແນ່ແຕ່ກໍ່ນັບວ່າເປັນງານສີມືທີ່ຍອດຍ້ຽມຫລາຍໆເຊັ່ນກັນ ຊື່ງຫາກທ່ານໃດສົນໃຈຍາກເດີນທາງໄປເບີ່ງປື້ມເຫຼັ້ມດັ່ງກ່າວດ້ວຍໂຕເອງ
ໃນປະຈຸບັນປື້ມຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດສະວີເດັນ