ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກຄາວທອງ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ:
ເປັນພືດລົ້ມລຸກ, ສູງ 15-30 ຊມ, ລໍາຕົ້ນກົມສີຂຽວ, ຕາມຂໍ້ບ່ອນໃບຈັບບວມພອງເລັກນ້ອຍ ມີຂົນອ່ອນໆ, ມີກິ່ນຄາວ. ໃບ ເປັນໃບດ່ຽວ, ຈັບຮຽງສະຫຼັບ, ແຜ່ນໃບບາງກ້ຽງ, ແຜ່ນໃບຮູບຫົວໃຈ, ກວ້າງ 4-6 ຊມ, ຍາວ 6-10 ຊມ, ປາຍໃບຮຽວແຫຼມ, ຖານໃບມົນວ້ຳເຂົ້າ ຫຼື ຮູບຫົວໃຈ, ຂອບໃບລຽບ; ເສັ້ນໃບກ່າງໃບອອກຈາກກົກໃບ 4-5 ເສ້ັນ; ແຜ່່ນໃບດ້ານລຸ່ມມັກເປັນສີນ້ຳຕານ ຫຼື ສີຂຽວອ່ອນ; ກ້ານໃບຍາວ 2 ຊມ, ກ້ານໃບເປັນຮ່ອງດ້ານໃນ, ກົກກ້ານໃບບ່ອນຈັບກັບລຳຕົ້ນອົບລຳຕົ້ນໄວ້ເຄິ່ງໜື່ງ, ກາບມີລີ້ນໃບ ຍາວ 4 ມມ ມີຂົນເລັກນ້ອຍ. ດອກສີຂາວອົມເຫຼືອງ, ອອກເປັນຊໍ່ທີ່ປາຍຍອດ, ຍາວ 1.5 ຊມ, ມີໃບປະດັບສີຂາວ 4 ໃບ, ກາບດອກ ແລະ ກີບດອກປ່ຽນຮູບມີ ຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ, ເກສອນຜູ້ມີ 3 ອັນ, ສີເຫຼືອງ. ໝາກ ເປັນໝາກແຫ້ງແຕກອອກໄດ້.

 

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້:

ຜັກຄາວທອງສ່ວນຫຼາຍຈະມັກເອົາເປັນຜັກກັບລາບ, ຕໍ່າສົ້ມຕ່າງໆ, ໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີການປູກເພື່ອສົ່ງຂາຍຕະຫຼາດກາຍເປັນເພື່ອຜັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ເປັນທີນິຍົມກັນແຜ່ຫຼາຍ. ຜັກຄາວທອງຈະມີກີ່ນຂີວແຮງ, ລົດສົ້ມເລັກນ້ອຍ.
ປິ່ນປົວພະຍາດ: ແກ້ພະຍາດຜິວໜັງທຸກຊະນິດ, ເປັນຢາຂັບປັດສະວະ ຂ້າເຊື້ອໃນທາງເດີນປັດສະວະ ແລະ ຍັງສາມາດກິນເປັນຜັກກັບ. ສ່ວນທີ່ໃຊ້: ທັງຕົ້ນ, ວິທີການນຳໃຊ້: ແກ້ພະຍາດຜິວໜັງແມ່ນໃຊ້ໃບທັບໂພະໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນພະຍາດ

 

ຜັກຄາວທອງ ທັງຕົ້ນ, ຮາກ ແລະ ໃບ ສາມາດນຳມາປຸ່ງແຕ່ງເປັນຢາພື້ນເມືອງ ໃນການຮັກສາພະຍາດໄດ້ ເນື່ອງຈາກ ມັນມີລິດໃນການຊວ່ຍຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງ, ຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊລມະເຮັງ ຊວ່ຍບຳບັດຟື້ນຟູໂຣກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ, ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ, ຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ, ຊວ່ຍຮັກສາປະລິມານຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຮັກສາອາການຫູຊັ້ນກາງອັກເສບ.

ນອກນີ້, ຜັກຄອງທອງ ຍັງຊວ່ຍແກ້ບັນອາການໄອ, ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການແບ່ງໂຕຂອງເຊລເມັດເລືອດຂາວຊວ່ຍຮັກສາພາວະພູມແພ້ຫອບຫືດ, ຮັກສາໂຣກຫຼອດລົມອັກເສບ, ໃຊ້ເປັນຍາລະບາຍ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ແລະ ຮັກສາໂຣກໜອງໃນ.

 

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍັງຊ່ວຍໃນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດການເກີດພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ, ປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຝອຍແຕກ, ຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍ, ແກ້ລິດສີດວງທະວານ, ຂັບປັດສະວະ, ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຊ່ວຍຮັກສາບາດແຜໃນກະເພາະ, ຊ່ວຍຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເນື້ອງອກ ແລະ ຊ່ວຍຕ້ານຄວາມເສື່ອມຂອງຮ່າງກາຍໄດ້